Pinux PDF Drukuj Email
czwartek, 29 lipca 2010 22:49

PINUX to fronty o atrakcyjnym, regularnym frezowaniu, sprzyjaj?cym tworzeniu nowoczesnych pokoi kuchennych.
Fronty typu PINUX wyst?puj? w kilku konfiguracjach:
- front pe?ny
- witryna
- szuflada
Du?y asortyment listew wie?cz?cych i blend maskuj?cych.
- blenda
- listwy wie?cz?ce
Fronty dost?pne s? w dwch kolorach:
- melinga krem
- melinga czarny
W ofercie fronty nietypowe (oprcz frontw gi?tych)
Grubo??: MDF 19 mm.

Poprawiony: niedziela, 14 listopada 2010 19:52
 
 

Nasze Realizacje