Ekran PDF Drukuj Email
czwartek, 29 lipca 2010 22:46

EKRAN to fronty o atrakcyjnym regularnym frezowaniu, ktre nadaje kuchni niepowta- rzalny, nowoczesny wygl?d.
Fronty wyst?puj? w kilku konfiguracjach:
- front pe?ny,
- witryna,
- front pe?ny gi?ty zewn?trznie,
- witryna gi?ta zewn?trznie,
- front pe?ny gi?ty wewn?trznie,
- witryna gi?ta wewn?trznie,
- front pe?ny gi?ty typ S,
- witryna gi?ta typ S,
- front cargo,
- blenda,
- szuflada.
Du?y asortyment listew witrynowych i wie?cz?cych:
- listwa witrynowa, listwa wie?cz?ca typ A i N
- listwa wie?cz?ca gi?ta zewn?trznie
- listwa wie?cz?ca gi?ta wewn. i gi?ta typ S
Fronty dost?pne s? we wszystkich kolorach folii PVC ze wzornika BRW (z wyj?tkiem folii typu "wysoki po?ysk"). Istnieje mo?liwo?? lakierowania i patynowania.
W ofercie fronty nietypowe (oprcz frontw gi?tych)
Grubo??: MDF 19 mm

Poprawiony: niedziela, 14 listopada 2010 19:53
 
 

Nasze Realizacje