Rosa PDF Drukuj Email
czwartek, 29 lipca 2010 22:37

Fronty ROSA pozwalaj? na stworzenie komfortowych pokoi kuchennych w klasycznym uj?ciu. Charakterystyczny motyw "?ezki" nadaje tym frontom wyj?tkowy urok.
Fronty typu ROSA wyst?puj? w wielu konfiguracjach:
- front pe?ny,
- witryna,
- front pe?ny gi?ty zewn?trznie,
- front firanka,
- front pe?ny ?uk,
- witryna ?uk,
- front cargo, szuflady,
Du?y asortyment listew, wie?cz?cych, pilastrw i blend maskuj?cych.
- blenda z ?ukiem
- pilaster
- listwa wie?cz?ca gi?ta zewn?trznie
- listwa wie?cz?ca prosta typ A
Fronty dost?pne we wszystkich kolorach folii ze wzornika BRW (z wyj?tkiem folii "wysoki po?ysk"). Istnieje mo?liwo?? lakierowania i patynowania we wszystkich kolorach folii PVC,
oprcz wysokiego po?ysku. W ofercie fronty nietypowe (oprcz frontw gi?tych)
Grubo??: MDF 16 mm.

Poprawiony: niedziela, 14 listopada 2010 19:50
 
 

Nasze Realizacje