Alamo Drukuj
czwartek, 29 lipca 2010 22:41

Fronty meblowe ALAMO cechuje pi?kny i klasyczny frez. Fronty te, s? znakomitym pomys?em dla tych wszystkich, ktrzy ceni? proste wn?trza.
Model ALAMO wyst?puj? w kilku konfiguracjach:
- front pe?ny
- witryna
- szuflada
Listwy wie?cz?ce, pilastry i blendy maskuj?ce:
- blenda
- pilaster
- listwa wie?cz?ca
Fronty dost?pne s? we wszystkich kolorach folii PVC ze wzornika BRW (z wyj?tkiem folii typu "wysoki po?ysk").
Istnieje mo?liwo?? lakierowania i patynowania.
W ofercie fronty nietypowe (oprcz frontw gi?tych)
Grubo??: MDF 16 mm.

Poprawiony: niedziela, 14 listopada 2010 19:49